Nama-nama malaikat dan tugasnya

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum 🙂

Kata malaikat merupakan jamak dari kata Arab malak yang berarti kekuatan. Jadi malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah. Malaikat dalam Islam, merupakan hamba dan ciptaan Allah yang dijadikan daripada cahaya lagi mulia dan terpelihara daripada maksiat. Mereka tidak berjantina, tidak bersuami atau isteri, tidak beribu atau berbapa dan tidak beranak. Mereka tidak tidur dan tidak makan serta tidak minum. Mereka mampu menjelma kepada rupa yang dikehendaki dengan izin Allah.

Rukun iman dalam agama islam ada 6 (enam), salah satunya adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya meyakini bahwa Allah SWT., memiliki malaikat-malaikat yang diciptakanNya. Ada 10 Malaikat yang wajib diketahui, sepuluh malaikat tersebut yaitu:

1. Malaikat Jibril

Bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rosul. Malaikat Jibril adalah penghubung antara Allah SWT dengan nabi dan rosul-Nya.

2. Malaikat Mikail

Malaikat Mikail bertugas memberi rejeki kepada manusia.

3. Malaikat Israfil

Malaikat Israfil bertugas meniup terompet sangkakala pada hari kiamat.

4. Malaikat Izrail

Malaikat Izrail bertugas sebagai pencabut nyawa.

5. Malaikat Munkar

Malaikat Munkar bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan manusia di alam kubur tentang amal perbuatan mereka saat masih hidup.

6. Malaikat Nakir

Malaikat Nakir bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan manusia di alam kubur tentang amal perbuatan mereka saat masih hidup.

7. Malaikat Raqib

Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal baik yang dilakukan manusia.

8. Malaikat Atid

Malaikat Atid bertugas mencatat segala perbuatan buruk yang dilakukan manusia.

9. Malaikat Malik

Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka.

10. Malaikat Ridwan

Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu syurga dan menyambut ahli syurga.

——————————————————–
Iklan